Phim cửa sổ có làm khô héo cây cối trong nhà không?

1789 Views 0 Comment

Trong hầu hết các trường hợp, nếu cây trồng trong nhà đã nhận đủ ánh sáng, việc sử dụng phim cửa sổ hoàn toàn không gây hại cho cây trồng.

Sự tăng trưởng hoặc ra hoa mới có thể bị trì hoãn hoặc giảm, và cây có thể mất vài ngày để điều chỉnh và thích nghi với sự thay đổi ánh sáng sau khi dán phim cách nhiệt cửa sổ.

Nếu cây trồng trong nhà của bạn đang bị tàn úa vì bạn đang để dưới một cửa sổ đầy nắng, thì nó có thể sẽ phát triển tốt hơn khi bạn dán phim cách nhiệt vào cửa sổ

Bài viết được đề xuất