Hợp tác nội dung

Xin chào !

WindowFilm.vn – Luôn chào đón bạn. Chúng tôi hợp tác nội dung với nhiều đơn vị.

Quyền lợi: được đặt 02 link trên bài viết về trang của bạn.

Yêu cầu bài viết: 

  • Nội dung độc đáo, có giá trị thông tin
  • Nội dung là duy nhất, không copy xào xáo
  • Tối thiểu 500 từ
  • Chủ đề về: Phim cách nhiệt, kính xây dựng, tiết kiệm năng lượng, UV

Mọi chi tiết hợp tác nội dung hoặc gửi nội dung xin đăng ký qua email: quyenxo84@gmail.com. Điện thoại: 0982458648

Cảm ơn !