Độ dày phim cách nhiệt được tính như thế nào

119 Views 0 Comment
Tấm phim cách nhiệt dày 2mil

Độ dày phim cách nhiệt được tính với đơn vị là MIL.

Nhiều người tưởng nhầm nó là viết tắt của milimet hay thông dụng hơn là “li”. Nhưng thực tế nó không phải là “li” hay là milimet như chúng ta vẫn tưởng. Đơn vị đo độ dày MIL thông dụng tại Anh hoặc một số nước khác tại châu Âu và Mỹ, nó thuộc hệ inchs hay hệ dặm (miles). Các đơn vị sử dụng để đo phim cách nhiệt thường thuộc hệ đo lường này ví dụ như: Khả năng chịu lực sẽ đo bằng đơn vị  lbs (pound) hay gọi là cân Anh.

Vậy film cách nhiệt dày 2mil là bằng bao nhiêu milimet khi quy đổi??

  • 1mil bằng 1 phần nghìn inch. Tức bằng 0.001 inch
  • 1inch bằng 2,54cm tức bằng 25,4mm
  • 0,001 inch sẽ bằng: 0,001 x 25,4mm = 0,0254 milimet.

Film cách nhiệt có độ dày 2mil sẽ bằng 0,0254 x 2 = 0,05milimet. Như vậy có nghĩa là 10 tấm phim cách nhiệt này chồng lên nhau mới đạt được độ dày bằng 1/2 (1 nửa) milimet (li).

Film cách nhiệt có nhiều loại nhiều độ dày khác nhau. Tuy nhiên độ dày 2mil là khá phổ biến, phổ biến ngay sau đó là các loại phim có độ dày 1.5mil. Các loại phim bảo vệ an toàn kính, phim cường lực kính tại Việt Nam có độ dày khoảng 4mil, 7mil hay ít thông dụng hơn là 12mil.

Đọc thêm: Cấu trúc film cách nhiệt, PLY có nghĩa là gì