Phim cửa sổ có làm khô héo cây trong nhà tôi không?

271 Views 0 Comment

Trong hầu hết các trường hợp, nếu cây trồng trong nhà đã nhận đủ ánh sáng, việc sử dụng phim cửa sổ hoàn toàn không gây hại cho cây trồng trong nhà

Sự tăng trưởng hoặc ra hoa mới có thể bị trì hoãn hoặc giảm, và cây có thể mất vài ngày để điều chỉnh và thích nghi với sự thay đổi ánh sáng. Nếu một cây trồng trong nhà bị tàn úa vào cuối một ngày đầy nắng thì nó có thể sẽ phát triển tốt hơn nếu bạn có lắp đặt thêm phim cách nhiệt

Hãy xem kỹ hơn tại đây: http://windowfilm.vn/phim-cach-nhiet-cua-co-anh-huong-den-cay-trong-trong-nha/